Ćirilica / Latinica

JAVNE NABAVKE

Prema Zakonu o javnim nabavkama ("Sl. glasnik 124/2012"), kojeg je Narodna skupština izglasala 29.12.2012. godine, je stupio na snagu od 06.01.2013. godine, a čija je primena predviđena od 01.04.2013. gdine, dužni smo da prikažemo javne nabavke i tendere koji su trenutno u toku.

Konkursna dokumentacija određenog tendera ili Javne nabavke, može se videti tako što kliknete na ime željenog tendera i tako preuzeti konkursu dokumentaciju.

Ukoliko imate neku vrstu komentara, prigovora ili sugestije , molimo Vas da nam skrenete pažnju na to kontaktom sa našim službenikom za javne nabavke ili na našem sajtu na strani komentari i predlozi. A mi ćemo u najkraćem roku odgovoriti.

TEKUĆE JAVNE NABAVKE

Naziv objavljene konkursne dokumentacije Tip javne nabavke Vrsta javne nabavke Pozicija u planu JN Rok za dostavljanje ponuda Datum otvaranja blagovremenih ponuda
19 - JN 1/19-2017 Energetska sanacija upravne zgrade JKP "Vodovod" Kraljevo - IzmenaRadovi Otvoreni postupak - 09.02.2018 13:00h 09.02.2018 13:30h
1. Konkursna dokumentacija Dokument: Konkursna dokumentacija >>
2. Poziv za podnošenje ponuda Dokument: Poziv za podnošenje ponuda >>
21 - JN 1/21-2017 Polovna teretna vozilaDobra Otvoreni postupak - 03.03.2018 13:00h 03.03.2018 13:30h
1. Konkursna dokumentacija Dokument: Konkursna dokumentacija >>
2. Poziv za podnošenje ponuda Dokument: Poziv za podnošenje ponuda >>

Napomena: Ukoliko ne možete preuzmete konkursnu dokumentaciju, molimo Vas da nas kontaktirate na broj: 036/307-104.


© 2022 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

VRH