Ćirilica / Latinica

FINANSIJSKI PODACI O POSLOVANJU

Na ovoj lokaciji možete da se obavestite više o dokumenta koja javna preduzeća moraju imati objavljena na sajtu.

Prema članu 78. stav 1. tačka 6. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj 15/16), javna preduzeća su u obavezi da javno obave sledeća dokumenta:

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI O POSLOVANJU

Tromesečni izveštaj o realizaciji programa poslovanja

Finansijski izveštaji sa mišljenjima revizora© 2022 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

VRH