Cenovnik

Dokumenta

Dokumenti o usvajanju cena


Cenovnik usluga JKP "Vodovod"-o Kraljevo


Cenovnik usluga

Pre nego što pogrešno donesete zaključak o ceni, potrebno je ukratko da Vam objasnimo o procesu koji predhodi rezultatu, koji je vama poznat kao pijaća voda na česmi.

Kraljevo kao konzumno područije obuhvata grad Kraljevo sa nekim prigradskim naseljima. U okviru grada snabdeva se oko 98 000 stanovnika, koji su smešteni na karakterističnoj konfiguraciji terena. JKP "Vodovod" Kraljevo ima sposobnost da do četvrtog sprata zgrade snabdeva korisnike vodom sa optimalnim pritiskom, a za više spratove i više kote terena grada koriste se buster stanice i pumpe, kako bi se održao taj pritisak.

Kompletan tehničko-tehnološki proces opslužuje oko 250 ljudi sa najnovijom tehnologijom, organizovanih u različite sektore i službe, a sve sa ciljom da se obezbedi kvalitetan i stalni dotok pijaće vode ka našim korisnicima.

Jedan ovakav sistem treba kvalitetno održavati, konstantno unapređivati i razvijati kako bi naše usluge koristile i buduće generacije. Treba napomenuti i da od poslednjeg povećanja cene za naše usluge, cene goriva, struje i drugih usluga su skočile, a koje ulaze u cenu vode.

Sve ranije navedeno gradi cenu 1m³ vode.


Naša je prioritetna obaveza i odgovornost sačuvati zdravu i pitku vodu za generacije koje dolaze.Kontakt telefon:036/307-100; 036/307-103

E-mail: info@vodovodkv.co.rs

© 2013 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

Cena 1m³ vodnih usluga:

Domaćinstva
Bez kanalizacije 58,25 din/m³
Sa kanalizacijom 84,85 din/m³
Privreda
Bez kanalizacije 107,08 din/m³
Sa kanalizacijom 151,66 din/m³Vreme rada naplatnih službi:

Radnim danom:
Cara Lazara 84/A od 07:00 - 18:00
27. marta br.2 od 07:00 - 15:00
Izletnička - Dom kulture od 07:00 - 18:00
Subotom:
Sva naplatna mesta od 07:00 - 13:00
Nedeljom ne radimo!