Ćirilica / Latinica

O NAMA

U skladu sa Zakonom o komunalnoj delatnosti ("Službeni glasnik" RS br. 16/97 i 42/98) i Odlukom Skupštine Opštine Kraljevo broj I 06-63/2000. od 29.12.2000. godine, Javno komunalno preduzeće "Vodovod" Kraljevo posluje kao javno komunalno preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koja je nezamenljiv uslov života i rada građana, kao i druge poslove koji su u funkciji ostvarenja opšteg interesa.

JKP "Vodovod" Kraljevo obavlja komunalne deltanosti prečišćavanja i distribucije vode (sakupljanje, prerada, odnosno prečišćavanje i isporuka vode korisnicima za piće i druge potrebe kao i prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda).

Podaci o preduzeću

OSNOVNI PODACI
Pun naziv preduzeća Javno komunalno preduzeće "Vodovod" Kraljevo
Skraćeni naziv preduzeća JKP "Vodovod" Kraljevo
PTT broj i mesto 36000 Kraljevo
Puna adresa 27. mart br. 2
Matični broj 07190891
PIB 101772636
Šifra delatnosti 3600
Datum osnivanja 18.5.1990.
Veličina preduzeća Srednje
Ime i prezime ovlašćenog lica Aleksandar Protić
KONTAKT TELEFON
Call center. *besplatna telefonska linija 0800/353-708
Dispečer 036/307-155
Centrala 036/307-100
Prijava kvarova i dežurna služba 036/307-121
Sekretarica 036/307-103
TEKUĆI RAČUN
Banca Intesa A.D. - Beograd 160-0000000007223-38
Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd 200-2230450101003-68
NLB Komercijalna banka A.D. Beograd 205-0000000121182-98
Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd 170-0000000011376-30
OSTALO
E-mail za kontakt info@vodovodkv.co.rs
WEB: www.vodovodkv.co.rs

Pretežna delatnost JKP "Vodovod" Kraljevo:

  Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Pored pretežne delatnosti JKP "Vodovod" Kraljevo se bavi:

  Radovi na vodovodnim cevima i mreži,

  Pomoćni građevinski radovi vezani za distributivne vodovodne sisteme,

  Radovi na zameni cevovoda,

  Građevinski radovi na rekonstrukciji magistralnih vodovodnih cevi i mreže,

  Radovi na izgradnji vodnih puteva,

  Radovi na kanalizaciji otpadnih voda,

  Izgradnja kanalizacije otpadnih voda,

  Radovi na kanalizacionoj mreži,

  Građevinski radovi na vodovodu i kanalizaciji,

  Projektovanje vodovoda u zgradama


© 2022 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

VRH