Ćirilica / Latinica

AKTUELNO

Cenovnik usluga po 1m³:

VODA-DOMAĆINSTVA
Bez kanalizacije 69.86 din/m³
Sa kanalizacijom 101.73 din/m³
VODA-PRIVREDA
Bez kanalizacije 128.41 din/m³
Sa kanalizacijom 181.89 din/m³
* Cenovnik u primeni od 08.08.2022. god.

kvar

SERVISNA INFORMACIJA

Radovi u ulici dr.Dragutina Gvozdenovića-Mataruška banja, - 19.06.-21.06.2024.

Obaveštavaju se građani da dana 19.06.2024. godine JKP "Vodovod" Kraljevo počinje izvođenje radova na priključenju specijalne bolnice za rehabilitaciju "AGENS" na uličnu vodovodnu mrežu u ulici dr. Dragutina Gvozdenovića-Mataruška banja. Radovi će se izvoditi u periodu od 3 dana.

U tom periodu moguća je privremena obustava vodosnabdevanja u naselju Rastoka u Mataruškoj banji.

Za vreme radova biće obezbeđena cisterna sa vodom.

kvar

SERVISNA INFORMACIJA

Radovi u ulici Olge Jovičić Rita, - 07.06.2024.

Obaveštavaju se građani da će JKP “Vodovod“ Kraljevo 07.06.2024. godine izvoditi radove na vodovodnoj mreži u ulici Olge Jovičić Rita.

Zbog radova na mreži vode neće biti do 12h u ovoj i u poprečnim ulicama.

kvar

SERVISNA INFORMACIJA

Radovi na izgradnjii komunalne infrastrukture-ul.Beogradska, - 29.05.2024. do 31.05.2024.

Obaveštavaju se građani da će JKP “Vodovod“ Kraljevo u periodu od 29.05. do 31.05.2024. godine izvoditi radove na priključenju vodovodne mreže po zahtevu „Virdzinija doo ”.

Radovi će se izvoditi na K.P.br. 1511/17 KO. Kraljevo u ulici Beogradskoj.

Radovi će se izvoditi po dobijenom rešenju za izvođenje radova na izgradnji komunalne infrastrukture broj 352-13/2024-6 od 28.05.2024. godine izdato od strane Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i stambene delatnosti.

Prilikom izvođenja radova doći će do izmene režima saobraćaja u razmatranoj ulici odnosno izmena će se izvoditi po fazama u svemu prema rešenju broj 344-780/2023-VI od 27.12.2023.

Radovi i izmena režima saobraćaja biće obeleženi odgovarajućim saobraćajnim znacima i saobraćajnom signalizacijom.

mataruska_banja

A K T U E L N O S T I

Projekat unapredjenja vodosnabdevanja u Mataruskoj banji, - Januar 31. 2024.

Grad Kraljevo dobio je više od 400.000 evra od EU PRO Plus Programa za revitalizaciju Mataruške Banje. Ova investicija ima za cilj unapređenje turističke ponude kroz rekonstrukciju infrastrukture i obnovu urbanih prostora.

Od ukupne vrednosti projekta – 428.199 evra, EU PRO Plus obezbeđuje 360.535 evra, dok Grad Kraljevo učestvuje sa 67.664 evra.

Rekonstrukcija vodovodne mreže je jedan od planiranih koraka kako bi se poboljšalo vodosnabdevanje Mataruške Banje. Zamena vodovodne mreže u dužini od 5,3 kilometra omogućiće kvalitetno i stabilno vodosnabdevanje za oko 100 domaćinstava.

Projektom je planirana i zamena klupa i kanta za otpatke, kao i opremanje dečjeg igrališta novim mobilijarom. Ova inicijativa pruža podršku novim investicijama koje imaju za cilj rehabilitaciju Mataruške Banje stvarajući bolje uslove za posetioce i lokalno stanovništvo.


separat

O B A V E Š T E NJ E

Nacrt Separata na uvid

Postupajući po Pravilniku o sadržini, načinu, postupku i rokovima izrade i objavljivanje separata („Sl.glasnik RS“, br.33/2015), i Zakonu o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) JKP "Vodovod" Kraljevo dostavlja nacrt SEPARATA na uvid i daje mogućnost da zainteresovana lica daju predloge za izmenu separata. Predloge dostaviti na zvaničan mejl JKP "Vodovod" Kraljevo info@vodovodkv.co.rs ili pisanim putem u upravnoj zgradi JKP "Vodovod" Kraljevo u ulici 27 marta br. 2 u Kraljevu.


kvar

SERVISNA INFORMACIJA

Izgradnja ulične fekalne kanalizacione mreže-ul.Sveti Nikolaj Žički, - 16.08.2023. do 13.09.2023.

Obaveštavaju se građani da će JKP “Vodovod“ Kraljevo od dana 16.08. do 13.09.2023. godine u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 časova izvoditi radove na izgradnji ulične fekalne kanalizacione mreže u ul.Sveti Nikolaj Žički u Kraljevu.

Mole se stanari ovog dela ulice da svoja vozila pomere na vreme sa lokacije predviđene za izvođenje radova, odnosno da ista ne parkiraju na vodovodnim šahtama i čvorovima (najkasnije do 22:00 časova, 15.08.2023. godine).

Pešaci se mole za poseban oprez i pažnju i korišćenje trotoara sa suprotne strane ulice prilikom izvođenja radova.

Tokom izvođenja radova doći će do potpune obustave kolskog saobraćaja u ovom delu ulice (od raskrsnice sa ul. Cara Dusana do raskrsnice sa ul. Jug Bogranova) pa molimo sve korisnike za strpljenje i razumevanje. Tokom izvođenja radova građani će moći da koriste saobraćajnicu Jug Bogdanovu i Dragoslava Bogavca u redovnom jednosmernom režimu (pravac ka ul. Cara Dušana). Takođe ulica Cara Dušana od raskrsnice sa ulicom Olge Jovičić Rite prema ulici Sveti Nikolaj Žički biće zatvorena za redovan saobraćaj osim za stanere ovog dela ulice koji će se propuštati u predmetnu zonu.

Za predmetne radove čiji je investitor grad Kraljevo izdato je rešenje o odobrenju zauzeća javnih površina radi raskopavanja broj:352-15/23-6 od 07.07.2023. godine.

voda za piće

O B A V E Š T E NJ E

JKP Vodovod Kraljevo apeluje na građane da racionalno troše vodu, - Jul 17. 2023.

Obaveštavaju se korisnici usluga sistema vodosnabdevanja da je usled visokih temperatura koje traju već par dana, a prema prognozama meteorologa trajaće i u narednom periodu, došlo do znatnog povećanja potrošnje vode.

Apeluje se na korisnike JKP "Vodovod" Kraljevo da racionalno koriste vodu za piće. Pre svega da ne zalivaju zelene površine i bašte, polivaju i hlade ulice i trotoare, peru vozila i dr. već vodu isključivo koriste za potrebe u svojim domaćinstvima (ličnu higijenu, kuvanje jela i piće) kako bi raspoloživ kapacitet izvorišta bio dovoljan za sve građane do kraja letnjeg perioda.

Takođe se apeluje na sve korisnike usluga da na vreme izmire dugovanja koja imaju prema ovom preduzeću. Plaćanje računa se može izvršiti svakodnevno u prostorijama JKP Vodovod Kraljevo i na naplatnim mestima u ulici Cara Lazara 84/A i u ulici Izletnička bb (zgrada Kulturnog centra Ribnica).

kvar

O B A V E Š T E NJ E

Cisterne sa vodom-Havarija na cevovodu ka Pajsijevićima, - Jun 26. 2023.

Obaveštavaju se građani da zbog velike havarije na cevovdu od Kraljeva ka Pajsijevićima, naselja od Sokolca do Pajsijevića će ostati bez vode. Naše dežurne ekipe rade na pronalaženju i sanaciji kvara.

Cisterne sa pijaćom vodom će se nalaziti na sledećim lokacijama:

- 10:00 Pečenog, ispred Doma kulture

- 11:30 Milakovac, isred zgrade Mesne zajednice

- 13:00 Vitkovac, ispred Doma kulture.

Molimo korisnike na strpljenju i nadamo se da ćemo kvar što pre otkloniti.

kvar

O B A V E Š T E NJ E

Havarija na cevovodu ka Pajsijevićima, - Jun 24. 2023.

Obaveštavaju se građani da će zbog velike havarije koja se desila na cevovdu od Kraljeva ka Pajsijevićima, naselja od Sokolca do Pajsijevića će ostati bez vode.

Naše dežurne ekipe rade na pronalaženju i sanaciji kvara.

Molimo sve korisnike na strpljenju i nadamo se da ćemo kvar što pre otkloniti.

vest

SERVISNA INFORMACIJA

Najava radova na vodovodnoj mreži u Jug Bogdanovoj ulici, - Jun 01. 2023.

Obaveštavaju se korisnici usluga JKP “Vodovod“ Kraljevo da su u toku radovi na vodovodnoj mreži u Jug Bogdanovoj ulici.

Zbog radova na mreži može povremeno doći do zamućenja vode na potezu od Hajduk Veljkove ulice do Ulice Olga Jovičić-Rita.

JKP “Vodovod“ Kraljevo moli korisnike za razumevanje.

vest

O B A V E Š T E NJ E

Najava radova na izradi priključka u Konarevu, - April 24. 2023.

Obaveštavaju se građani, da će JKP “Vodovod“ Kraljevo dana 24.04.2023.godine u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 č izvoditi radove na izradi priključka poslovnog objekta na uličnu vodovodnu mrežu na.K.P.nbr.1411/2 i 1411/7 K.O.Konarevo.

Prilikom izvođenja radova doći će i do privremenog i povremenog prekida vodosnabdevanja potrošača u široj zoni naseljnog mesta Konarevo pa molimo sve korisnike za strpljenje i razumevanje ,a tom prilikom biće postavljena autocisterna sa pijaćom vodom.

Takođe moguće su oscilacije pritiska u vodovodnoj mreži u Mataruškoj Banji , Matarugama i Gotovcu koji će se stabilizovati po završetku radova.

vest

A K T U E L N O S T I

Obeležavanje slave i 75 godina postojanja JKP "Vodovod" Kraljevo, - April 21. 2023.

Kao i svake godine na Petak Svetle sedmice u prostorijama JKP "Vodovod"-a Kraljevo obeležen je praznik "Živonosni istočnik - Istočni petak", slava našeg preduzeća. Ovom svečanom trenutku, pored domaćina, menadžmenta, Nadzonog odbora i radnika JKP "Vodovda" Kraljevo, prisustvovali su predstavnici ostalih javnih preduzeća, predstavnici Gradske uprave i drugi uvaženi gosti.

U nastavku možete videti nekoliko slika sa tog svečanog događaja:


* kliknite na sliku da vidite galeriju slika.


Kako preduzeće ove godine obeležava i 75 godina postojanja i rada nakon rezanja kolača u prostorijama JKP "Vodovod" Kraljevo u nastavku je upriličena i prigodna proslava.


vest

O B A V E Š T E NJ E

Najava radova u Obilićevoj ulici - April 20-21. 2023.

Obaveštavaju se građani, da će JKP “Vodovod“ Kraljevo u periodu od 20.-21.04.2023. godine u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00č izvoditi radove na hitnoj sanaciji kvara na uličnoj vodovodnoj mreži ulici Obilićevoj kod br.03 u Kraljevu.

Svi radovi se izvode prema Odluci o raskopavanju javnih površina na teritoriji grada Kraljeva, a planirani radovi svrstavaju se u urgentna(hitna) raskopavanja, sve u cilju sprečavanja nastajanja većih oštećenja na samom vodu, ili na objektu, odnosno većih posledica po korisnike ili vlasnike infrastrukturnog sistema.

Prilikom izvođenja radova doći će do potpune obustave saobraćaja u ovom delu ulice Obilićeve (od raskrsnice sa ulicom OKtobarskih žrtava do raskrsnice sa ulicom Olge Jovičić), u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00č, što će biti propisno obeleženo odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom, pa molimo sve korisnike da koriste ostale alternativne pravce.

Prilikom izvođenja radova doći će i do privremenog i povremenog prekida vodosnabdevanja potrošača u ovm delu ulice pa molimo sve korisnike za strpljenje i razumevanje, a tom prilikom biće postavljena autocisterna sa pijaćom vodom.

vest

O B A V E Š T E NJ E

Najava radova u Šolajinoj ulici - April 19-20. 2023.

Obaveštavaju se građani, da će JKP “Vodovod“ Kraljevo u periodu od 19.-20.04.2023.godine u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 č izvoditi radove na hitnoj sanaciji objekta na uličnoj vodovodnoj mreži ulici Šolajinoj kod br.25 u Ribnici.

Svi radovi se izvode prema Odluci o raskopavanju javnih površina na teritoriji grada Kraljeva , a planirani radovi svrstavaju se u urgentna(hitna) raskopavanja , sve u cilju sprečavanja nastajanja većih oštećenja na samom vodu, ili na objektu, odnosno većih posledica po korisnike ili vlasnike infrastrukturnog sistema.

Prilikom izvođenja radova doći će do potpune obustave saobraćaja u ovom delu ulice Šolajine (od raskrsnice sa Žičkim putem do raskrsnice sa ulicom Kosovskom) , u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 č , što će biti propisno obeleženo odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom , pa molimo sve korisnike da koriste ostale alternativne pravce.

Prilikom izvođenja radova doći će i do privremenog i povremenog prekida vodosnabdevanja potrošača u široj zoni naseljnog mesta Ribnica pa molimo sve korisnike za strpljenje i razumevanje , a tom prilikom biće postavljena autocisterna sa pijaćom vodom.

vest

O B A V E Š T E NJ E

Najava radova u Beogradskoj ulici - April 06. 2023.

Obaveštavaju se građani, da će JKP „Vodovod“ Kraljevo dana 06.04.2023. izvoditi radove na priključku za Zapadnu Moravu, u Beogradskoj ulici u periodu od 08:00 do 14:00 časova.

Prilikom izvođenja radova doći će do smanjenja pritiska u vodovodnoj mreži, ili eventualno do prekida u vodosnabdevanju potrošača na navedenoj lokaciji i okolnim poprečnim ulicama pa molimo sve korisnike za strpljenje i razumevanje.

vest

O B A V E Š T E NJ E

Najava radova u Žičkoj ulici - Mart 17. 2023.

Obaveštavaju se građani, da će JKP „Vodovod“ Kraljevo dana 17.03.2023. izvoditi radove u Ulici 8. marta, Crveni krst, Jošaničkoj i delu Žičke ulice do pumpe Lukoil u periodu od 08:00 do 12:00 časova.

Prilikom izvođenja radova doći će do smanjenja pritiska u vodovodnoj mreži, ili eventualno do prekida u vodosnabdevanju potrošača na razmatranoj lokaciji pa molimo sve korisnike za strpljenje i razumevanje.

vest

O B A V E Š T E NJ E

Promena cena radova i usluga JKP "Vodovod" Kraljevo - Decembar 09. 2022

Obaveštavaju se građani da je Skupština grada Kraljeva, na sednici održanoj dana 29. i 30.11.2022. godine donela je rešenje broj 011-365/2022-I

kojim daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP “Vodovod” Kraljevo broj 3282/2 od 09.11.2022. godine kojom se usvaja Cenovnik radova i

usluga JKP “Vodovod” Kraljevo.

Dokumenta o usvajanju cena

vest

O B A V E Š T E NJ E

Najava radova u ulici Heroja Maričića - Oktobar 05. 2022

Obaveštavaju se građani, da će JKP „Vodovod“ Kraljevo dana 06.10.2022. izvoditi radove na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Heroja Maričića u periodu od 07:00 do 16:00 časova.

Prilikom izvođenja radova doći će do privremenog prekida vodosnabdevanja u ulici Olge Jovičić od Omladinske do Obilićeve i ulici Heroja Maričića od Olge Jovičić do Oktobarskih žrtava.

Hvala na razumevanju.

vest

O B A V E Š T E NJ E

Najava radova na podstanici Mošin Gaj - Septembar 22. 2022

Obaveštavaju se građani, da će JKP „Vodovod“ Kraljevo dana 23.09.2022. izvoditi radove na podstanici Mošin Gaj u periodu od 08:00 do 14:00 časova.

Prilikom izvođenja radova doći će do smanjenja pritiska u vodovodnoj mreži, ili eventualno do prekida u vodosnabdevanju potrošača na razmatranoj lokaciji (u široj zoni ulice Milke Bosnić) pa molimo sve korisnike za strpljenje i razumevanje.

Takođe , molimo sve korisnike da eventualne probleme , havarije ili prekide u vodosnabdevanju nastale ovom prilikom prijave dispečerskom centru JKP“Vodovod“ Kraljevo , na broj telefona: 307-155 kako bi smo iste otklonili u što kraćem vremenskom roku.

vest

O B A V E Š T E NJ E

Najava radova na izradi priključka, ul. Heroja Maricica 90 - Avgust 2. 2022

Obaveštavaju se korisnici usluga da će JKP „Vodovod“ Kraljevo u periodu od 02.- 05.08.2022. godine u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 h izvoditi radove na izradi priključka na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda na K.P. br. 1183 KO Kraljevo u ul. Heroja Maričića kod br. 90 u Kraljevu.

Svi radovi se izvode prema važećem rešenju o građevinskoj dozvoli broj: 351-1-54/2022-06 od 30.06.2022. godine, rešenju o zauzeću javne površine interventnim raskopavanjem u ulici Heroja Maričića broj 352-16-22/6 od 24.06.2022. godine, saobraćajno-tehničkim uslovima izdatim od strane Javnog preduzeća za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta „Kraljevo“ br. 2304/22-1 od 15.06.2022. godine.

Prilikom izvođenja radova doći će do potpune obustave saobraćaja u ovom delu Ulice Heroja Maričića (od raskrsnice sa ul. Hajduk Veljkovom do raskrsnice sa ul. Vojvode Putnika), u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 h, što će biti propisno obeleženo odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.

Mole se stanari ovog dela ulice da svoja vozila pomere na vreme sa lokacije predviđene za izvođenje radova (najkasnije do 20:00 h, 01.08.2022. godine). Pešaci se mole za poseban oprez i pažnju i korišćenje levog trotoara gledano iz pravca ul. Hajduk Veljkove.

Prilikom izvođenja radova doći će i do privremenog prekida vodosnabdevanja potrošača na razmatranoj lokaciji (u široj zoni ulice Heroja Maričića) pa molimo sve korisnike za strpljenje i razumevanje, a tom prilikom biće postavljena autocisterna sa pijaćom vodom.

vest

O B A V E Š T E NJ E

Radovi na priključenju stambenih objekata - Jul 27, 2022

Obaveštavaju se korisnici usluga da će JKP „Vodovod“ Kraljevo dana 27.07.2022. godine u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 h izvoditi radove na priključenju stambenih objekata u naselju Žiča, zaseok Gotovac kod brojeva 93 i 99.

Prilikom izvođenja radova doći će do privremenog i povremenog prekida u vodosnabdevanju i promene pritiska u vodovodnoj mreži na široj lokaciji zaseoka Gotovac i to dela oko fabrike „Energetra“, pa molimo sve korisnike za strpljenje i razumevanje.

Takođe , molimo sve korisnike da eventualne probleme , havarije ili prekide u vodosnabdevanju nastale ovom prilikom prijave dispečerskom centru JKP“Vodovod“ Kraljevo , na broj telefona: 307-155 kako bi smo iste otklonili u što kraćem vremenskom roku.

vest

O B A V E Š T E NJ E

Najava radova na priključenju cevovoda primarnog tipa u Karađorđevoj ulici - Jul 26, 2022

Obaveštavaju se korisnici usluga da će JKP “Vodovod“ Kraljevo u periodu od 26.-27.07.2022.godine u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 č izvoditi radove na priključenju cevovoda primarnog tipa , profila Ø 200 mm u Karađorđevoj ulici kod fudbalskog igrališta „Čibukovac“.

Prilikom izvođenja radova doći će do privremenog i povremenog prekida u vodosnabdevanju i promene pritisaka u vodovodnoj mreži na široj lokaciji ulice Karađorđeve i to od „Starog jasena“ do O.Š. Čibukovački partizani , pa molimo sve korisnike za strpljenje i razumevanje .

Takođe , molimo sve korisnike da eventualne probleme , havarije ili prekide u vodosnabdevanju nastale ovom prilikom prijave dispečerskom centru JKP“Vodovod“ Kraljevo , na broj telefona: 307-155 kako bi smo iste otklonili u što kraćem vremenskom roku.

vest

O B A V E Š T E NJ E

Promena cena komunalnih usluga - Jul 15, 2022

Poštovani potrošači,

Obaveštavamo vas da je Nadzorni odbor JKP „Vodovoda“ Kraljevo Odlukom o povećanju cene vode, usluga kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda broj 1696/4 od 13. juna 2022. godine utvrdio nove cene ovih usluga.

Cene iz navedene odluke primenjivaće se od 8. avgusta 2022. godine

Nove cene komunalnih usluga Nadzorni odbor JKP „Vodovoda“ Kraljevo utvrdio je na osnovu elemenata iz prethodno donete Odluke o elementima za obrazovanje cena proizvoda i usluga broj 1696/3 od 13. juna 2022. godine.

Na citirane odluke Nadzornog odbora JKP „Vodovoda“ Kraljevo Skupština grada Kraljeva dala je saglasnost rešenjem broj 011-235/2022-I od 8. jula 2022. godine.

Ovim obaveštenjem JKP „Vodovod“ Kraljevo, saglasno propisanoj zakonskoj obavezi, javno informiše korisnike svojih usluga o promeni cena ovih usluga 30 dana pre početka njihove primene.

Sve dodatne informacije u vezi sa primenom novih cena mogu se dobiti pozivanjem besplatnog telefonskog broja info-centra 0800/353-708.

Zahvaljujemo se korisnicima koji redovno plaćaju svoje račune i time doprinose stabilnosti sistema vodosnabdevanja.

cenovnik
obavestenje
vest

A K T U E L N O

HUMANI REKORDERI ZA PONOS: U Kraljevu uručene plakete višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi - Jun 20, 2022

Uručenjem zahvalnica i plaketa višestrukim davaocima krvi, u Kraljevu je obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca ove dragocene tečnosti.

davaoci_krvi

Uz prigodan program i u prisustvu gradonačelnik Kraljeva dr Predraga Terzića i brojnih gostiju, ovdašnja organizacija Crvenog krsta uručila je plakete humanim Kraljevčanima koji su krv dali 35, 50, 75 i 100 puta, kao i zahvalnice ostalim dobrovoljnim davaocima.

Krv sam dao 51 put. Drago mi je što sam deo ove velike porodice humanih ljudi. Svakom davaocu krvi je najveća nagrada i priznanje kada zna da je svojih pet minuta poklonio nekome kome je spasio, produžio ili učinio život boljim - kaže Perović Jović, dobrovoljni davalac iz Kraljeva.

Osim Jovića, još 38 Kraljevčana je krv dobrovoljno dalo više od 50 puta, jedan više od 100, šestoro 75, a 35 puta 43 njegovih sugrađana.

Ovom prilikom, za veliki doprinos akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi u protekloj godini plakete „Široko srce“ uručene su JKP „Vodovod“ i Mesnoj zajednici Vitkovac.

Jul 26
vest

O B A V E Š T E NJ E

Smanjenja pritiska vode u višim delovima grada - Jun 14, 2022

Obaveštavaju se korisnici usluga JKP "Vodovod" Kraljevo da zbog najavljenog isključivanja električne energije u periodu od 08:00-14:00 časova u CS „Žičko polje“, može doći do smanjenja pritiska vode u višim delovima grada.

vest

A K T U E L N O

Anketa za korisnike usluga - Maj 24, 2022

JKP "Vodovod" Kraljevo je u svojoj dosadašnjoj praksi uložio veliki napor kako bi poboljšao kvalitet svog rada i obezbedio kvalitetne usluge.Kontinuirano unapređenje kvaliteta usluge i intenzivna saradnja sa klijentima je imperativ našeg postojanja.

Ove godine sprovodimo anketu za utvrđivanje stepena ispunjenja očekivanja korisnika usluga JKP "Vodovod" i njihovog zadovoljstva pruženim uslugama, jer smatramo da bi Vaše mišljenje, predlozi i sugestije, doprineli unapređenju kvalitetom, povećanju efikasnosti i unapređenju naše saradnje.Bili bismo Vam zahvalni ako biste našli malo slobodnog vremena za popunjavanje ove ankete.

Napomena: Popunjavanje ankete je anonimno. LINK ZA ANKETU

vest

A K T U E L N O

EU PODRŠKA REFORMAMA SEKTORA U OBLASTI VODA - April 11, 2022

EU će u naredne dve godine pružiti podršku Srbiji pri reformama u sektoru voda, kako bi se životni standard u našoj zemlji podigao na viši nivo, a zakonska regulativa uskladila sa pravnim tekovinama Evrope, poručeno je na konferenciji povodom najave implementacije novog projekta u oblasti voda u zemlji.

Projekat „EU podrška reformama u sektoru voda“ direktno doprineti kvalitetu života građana, poboljšanju kvaliteta poslovanja komunalnih preduzeća, povećanoj transparentnosti i jedinstvenom pristupu vodnim tarifama u 20 pilot opština širom Srbije.

Realizaciju projekta je ugovorilo Ministarstvo finansija Srbije, sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU, glavni korisnik je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija vode, a projekat je finansiran od strane EU.

Program menadžer Delegacije EU Antoine Avignon naveo je da će ovaj projekta u Srbiji doneti bolje vodne usluge, priuštive cene, unapređenje tehnologije i smanjenje energetskih troškova.

Savetnica ministra poljoprivrede Vedrana Ilić rekla je da je projekat „EU podrška reformama u sektoru voda“ od izuzetnog značaja, ne samo zbog izrade veoma korisnih dokumenata, već i zbog sveobuhvatne koristi kroz sagledavanje svih nedostataka i izazova koje je potrebno da se prevaziđu na putu ka uspostavljanju adekvatne tarifne politike u sektoru voda u Srbiji.

Istakla je da će posebna pažnja biti posvećena podršci u sprovodenju tarifne metodologije na lokalnom nivou, u 20 pilot opština i gradova: Požega, Brus, Blace, Kruševac, Sokobanja, Šabac, Lebane, Loznica, Pančevo, Čacak, Užice, Smederevo, Arilje, Kosjerić, Raška, Kraljevo, Niš, Vršac, Subotica i Ivanjica.

Ispred grada Kraljeva Memorandum o razumevanju je potpisao Aleksandar Cvetković i direktor JKP-a „Vodovod“ Kraljevo dipl. prav. Aleksandar Protić.

Izvor: Tanjug

* kliknite na sliku da vidite galeriju slika.

vest

SERVISNA INFORMACIJA

Angažovanje na nadogradnji i širenju mreže - Decembar 23, 2020

Izgradnja ulične vodovodne i fekalne kanalizacione mreže , Lokacija: Voćareve livade

JKP “Vodovod” Kraljevo izvodi radove na izgradnji ulične vodovodne i fekalne kanalizacione na lokaciji “Voćareve livade” u Kraljevu za potrebe realizacije programa izgradnje stanova za pripradnike snaga bezbednosti. Ukupna dužina trase vodovodne mreže iznosi 1710,5 m, od materijala PE 100 prečnika d 180mm i d 110 mm, dok je novoprojektovani fekalni kolektor predviđen je u ukupnoj dužini od oko 1439.00m, od PVC materija profila Ø300mm, Ø250mm I Ø200mm.

Objekat: Linijski infrastrukturni objekat – ulična vodovodna I fekalna kanalizaciona mreža

Lokacija: Voćareve livade

Investitor: grad Kraljevo

Građevinska dozvola: 351-8-163/2019-06 od 12.09.2019. godine

Početak radova: 23.12.2020. godine

vest

O B A V E Š T E NJ E

Novo radno vreme šaltera za naplatu usluga - April 28, 2020

Obaveštavaju se korisnici usluga JKP-a "Vodovod" Kraljevo,da će u narednom periodu, šalter raditi u upravnoj zgradi JKP "Vodovoda" u ulici 27. marta br.2, od 07:00 do 17:00 časova.

Takođe, šalter u Izletničkoj ulici (Dom kulture u Ribnici) je ponovo otvoren i radno vreme je od 08:00 do 16:00 časova.

vest

SERVISNA INFORMACIJA

Najava radova na Gružanskom cevovodu - Februar 19, 2019

Obaveštavaju se korisnici usluga JKP-a "Vodovod" Kraljevo, koji se vodom Snabdevaju sa Gružanskog cevovoda na potezu od Beranovca do Pajsijevića

Zbog radova na cevovodu dana 19.02.2019. godine, u periodu od 08 do 10 časova, može doći do pada pritiska u mreži ili eventalno do kratkog prekida u vodosnabdevanju.

Stoga se mole građani za razumevanje.

S poštovanjem, JKP Vodovod Kraljevo

vest

SERVISNA INFORMACIJA

Angažovanje na nadogradnji i širenju kanalizacione mreže - Februar 10, 2019

Pored standardnih poslova na održavanju vodovodnog i kanalizacionog sistema, JKP "Vodovod" Kraljevo je bio angažovan i na nekoliko poslova investicionog karaktera. Kao bitniji izdvajaju se gradilišta gradilište kanalizacione mreže Leoni, kanalizacija Konarevo i vodovodna mreža u Mataruškoj banji (deo naselja pored potoka Pećinca).

Objekat: Izgradnja fekalne kanalizacione mreže za potrebe priključenja fabrike "LEONI"

Investitor: Grad Kraljevo

Projektant: JKP "Vodovod" Kraljevo

Početak radova: 4. februar 2019. godine

Karateristike deonice: PP d 300mm u dužini od 210m

Slike sa gradilista:

* kliknite na sliku da vidite galeriju slika.


Objekat: Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u Konarevu

Investitor: Grad Kraljevo

Izvođač radova: JKP "Vodovod" Kraljevo

Projektant: JKP "Vodovod" Kraljevo

Početak radova: 1. februar 2019. godine

Karateristike deonice:

Krak 2: PP d 300mm u dužini od 1,256 km; PP d 250mm u dužini od 270m

Krak 5: PP d 250mm u dužini od 396 m; PP d 250mm u dužini od 270m

Krak 6: PP d 250mm u dužini od 438 m; PP d 250mm u dužini od 270m

Slike sa gradilista:

* kliknite na sliku da vidite galeriju slika.


Objekat: Rekonstrukcija vodovodne mreže u Mataruškoj banji

Investitor: Grad Kraljevo

Izvođač radova: JKP "Vodovod" Kraljevo

Projektant: JKP "Vodovod" Kraljevo

Početak radova: 1. februar 2019. godine

Karateristike deonice:

Krak 2: PEHD d 110mm u dužini od 1,209 km; PEHD d 63mm u dužini od 270m

Slike sa gradilista:

* kliknite na sliku da vidite galeriju slika.


vest

SERVISNA INFORMACIJA

Hitna intervencija - Ulica Filipa Višnjića - Februar 06, 2019

U toku su radovi na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži u ulici Filipa Višnjića. Za potrebe snabdevanjaa građana pijaćom vodom, obezbeđena je auto cisterna.

vest

SERVISNA INFORMACIJA

Automatizacija procesa hlorisanja - Februar 01, 2019

U saradnji sa preduzećem Aqua Interma doo, JKP "Vodovod" je nadogradio i automatizovao proces hlorisanja vode. Ovaj novi sistem omogućava kako daljinsko upravljanje, tako i potpuno automatsko upravljanje na CS "Žičko polje". Istovremeno, ovim je zaokružen sistem automatskog hlorisanja na svim našim crpnim stanicama i povezan u SCADA sistem, koji omogućava autonomno i po potrebi daljinsko ili direktno upravljanje.

Slike sa pustanja u rad sistema:

* kliknite na sliku da vidite galeriju slika.


vest

A K T U E L N O

Završena adaptacija i unapređenje arhive JKP-a Vodovod - Januar 08, 2019

Usled povećanja kapaciteta trenutne arhive i unaređenja uslova čuvanja važnih dokumenata JKP "Vodovod" Kraljevo je izvršio promenu namene pojedinih prosotrija, kako bi napravio arhivu koja zadovoljava zahteve važećih standarda i zakona koji predviđaju čuvanje dokumenata. Urađena po standardima, sa novim smeštajnim elementima, nova arhiva JKP-a "Vodovod", se nalazi u prostoriji veličine 250m3.

U prisustvu radnika JKP-a "Vodovod", predsednik NO Milutin Pešović direktor Dr Milenko Stefanović su se obratili radnicima i izneli zadovoljstvo povodom obavljenog posla. Tom prilikom nznačivši da je arhiva veoma bitna u radu jednog preduzeća i da je naša obaveza kao jedna velika i ozbiljna firma, ostavljamo trag budućim generacijama.

Slike sa dodele nagrada:

* kliknite na sliku da vidite galeriju slika.


vest

A K T U E L N O

Dodela jubilanih nagrada u Privrednoj komori - Decembar 14, 2018

Nagrade Privredne komore Srbije uspostavljene su 24. januara 1969. godine odlukom Skupštine. Dobitnici priznanja uvek su bili oni koji su se svojim radom, angažovanjem i rezultatima istakli kao najuspešniji i najbolji, koji su se nametnuli kao lideri i nosioci privrednog razvoja.

Na svečanom delu Skupštine PKS održane 14.12.2018. godine, dodeljene su nagrade kompanijama, institucijama i pojedincima za postignute rezultatei angažovanje u 2018.godini. Dodeljeno je 67 priznanja u tri kategorije, kao i tri posebne nagrade. Privredna komora Srbije jubilarnu nagradu za 70 godina poslovanja dodelila i Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod" Kraljevo.

Podršku direktoru JKP "Vodovod" dr Milenku Stefanoviću, pored načelnika Raškog okruga dali su i njegovi najbliži saradnici, kolege i prijatelji.

Imao sam veliku čast i zadovoljstvo da u ime mnogih generacija, rukovodilaca i ljudi koji su radili u JKP "Vodovod" Kraljevo primim ovu nagradu za 70 godina uspešnog poslovanja. za mene kao čoveka koji je dugo u privredi ovo je velika satisfakcija i nagrada za sve što sam radio u proteklom periodu. nije ovo zasluga trenutnog menadžmenta, već kako to i sama nagrada kaže - ovo je priznanje za 70 godina de su mnogi vredni ljudi dali doprinos razvitku JKP "Vodovod" Kraljevo - istakao je direktor dr Milenko Stefanović.

* tekst preuzet iz Ibarskih novosti, autor: Violeta Simović.

Slike sa dodele nagrada:

* kliknite na sliku da vidite galeriju slika.


vest

SERVISNA INFORMACIJA

Najava radova - Ulica Olge Jovičić, - Decembar 08, 2018

Zbog hitne intervencije na vodovodnoj mreži dana 08.12.2018. gorine u periodu od 07:00 do 19:00h biće zatborena za saobraćaj ulica Olge Jovičić:

 • Od raskrsnice ulice: Olge Jovičić sa Karađorđevom i Čika Ljubinom,

 • do raskrsnice ulice: Olge Jovičić sa ulicom Cara Lazara.

Za vreme radova za navedeni deo naselja biće obezbeđena cisterna sa vodom.

vest

SERVISNA INFORMACIJA

Investicioni radovi u naselju Adrani - Oktobar 25, 2018

Objekat: Linijiski infrastrukturni objekat - ulična fekalna kanalizaciona mreža

Investitor: grad Kraljevo

Nadzorni organ: JP za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

Građevinska dozvola: 351-1-86/2108-06 od 28.08.2018. godine

JKP “Vodovod” Kraljevo izvodi radove na izgradnji ulične fekalne kanalizacione mreže u delu naselja Adrani. Fekalna kanalizaciona mreža se izvodi od korugovanih PP cevi, profila ID 300 mm. Prosečna dubina rova iznosi cca 5,00 m. Izgradnjom i dobijanjem upotrebne dozvole stiču se uslovi da građani u ovom delu naselja, trajno reše problem odvođenja i tretmana otpadnih voda, a koji je do sada bio rešavan izgradnjom neadekvatnih septičkih jama.

Slike sa gradilišta:

* kliknite na sliku da vidite galeriju slika.


vest

SERVISNA INFORMACIJA

Investicioni radovi u ulici Gavrila Principa - Oktobar 25, 2018

Objekat: Linijiski infrastrukturni objekat - ulična fekalna kanalizaciona mreža

Lokacija: Ulica Gavrila Principa, naselje Čibukovac

Investitor: grad Kraljevo

Nadzorni organ: JP za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

Građevinska dozvola: 351-8-120/208-066 od 27.08.2018. godine

Početak radova: 24.09.2018. godine

Završetak radova: 60 dana

JKP "Vodovod" Kraljevo izvodi radove na izgradnji ulične fekalne kanalizacione mreže u delu ulice Gavrila Principa. Fekalna kanalizaciona mreža se izvodi od korugovanih PP cevi, profila DN 200 mm. Prosečna dubina rova iznosi cca 4,50m. Izgradnjom i dobijanjem upotrebne dozvole stiču se uslovi da građani u ovom delu naselja, trajno reše problem odvođenja i tretmana otpadnih voda, a koji je do sada bio rešavan izgradnjom neadekvatnih septičkih jama.

Slike sa gradilišta:

* kliknite na sliku da vidite galeriju slika.


vest

A K T U E L N O S T I

Obaveštenje povodom integracije vodovodne mreže M. Banje - Avgust 27, 2018

Ovlašćena lica JKP "Vodovod" Kraljevo će obilaskom na terenu zapisnički izvršiti popis zatečenog stanja, proveru evidencije korisnika sa brojem članova domaćinstva, utvrditi tehničko stanje vodomernog okna (šahta) i druge okolnosti koje su od značaja za održivost sistema vodosnabdevanja.

Nakon sastavljanja zapisnika, potrebno je da korisnici dođu u kancelariju JKP "Vodovod" Kraljevo u prostorijama Mesne zajednice Mataruška banja, ulica Žička 57a, radi potpisivanja ugovora o pružanju komunalne usluge isporuke vode.

Za potpisivanje ugovora neophodna je važeća lična karta i dokumentacija kojom se dokazuje svojstvo vlasnika, zakupca ili korisnika po drugom osnovu objekta koji je priključen na javni vodovod.

Informacije možete dobiti u prostorijama mesne kancelarije Mataruška banja, ulica Žička 57a, u vremenu od 9 do 17 časova.

Povodom navedene integracije možete pogledati prilog RTV Kraljeva:

* Prilog preuzet uz saglasnost RTV Kraljeva.


vest

A K T U E L N O S T I

Poseta premijerke Ane Brnabić - Februar 21, 2018

Tokom radne posete gradu Kraljevu, predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić posetila je Dositejevu ulicu, gde počinju prvi radovi u okviru urbane regeneracije.

Takođe je obišla radove na novom vrtiću na Beranovcu, kao i JKP-a "Vodovod" Kraljevo. U JKP-u "Vodovod" je održan sastanak sa predstavnicima lokalne vlasti i menadžmentom JKP-a "Vodovod". Ovom prilikom bilo je razgovora o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Zahvaljujemo se premijerki na izdvojenom vremenu za posetu našem preduzeću!

Slike iz posete JKP-u "Vodovod" Kraljevo:

* kliknite na sliku da vidite galeriju slika.


vest

O B A V E Š T E NJ E

Zaštita unutrašnjih instalacija u zimskom periodu - Januar 18, 2018

Budući da počinje period godine u kom se očekuju niske temperature, apelujemo na građane da blagovremeno toplotno izoluju merne uređaje – vodomere, kao i unutrašnje instalacije i tako spreče smrzavanje vodomera i nestanak vode u svojim kućama.

Prema Odluci o vodovodu održavanje vodomera je u nadležnosti potrošača – korisnika. Propisi u ovoj oblasti nalažu da građani vodomer zaštite odgovarajućim poklopcem i prosuše sklonište ukoliko dođe do prodora vode. Na taj način će biti izbegnuti nepotrebni troškovi povećane potrošnje i zamene vodomera. Sklonište za vodomer mora da se održava tako da je uvek čisto, suvo i da je vodomer zaštićen od mraza, oštećenja i krađe.

Potrebno je da građani provere da li su vodomerni šahtovi propisno zatvoreni i da ih ne otvaraju kako ne bi došlo do smrzavanja vode u cevima. Pored toga, preventivno mogu izvršiti toplotnu izolaciju cevi u prostorijama domaćinstva koje se greju slabije ili ne greju uopšte. Bilo bi korisno u ovom periodu isključiti dvorišne česme. Dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža, šupa i izdvojenih objekata koji se ne greju trebalo bi takođe isprazniti ili blagovremeno obezbediti.

Ukoliko je vodomer postavljen plitko ili u podrumskim prostorijama bez prozora, tada je potrebno postaviti neki termoizolacioni materijal kao što su daske, stiropor ili slama preko vodomera. Zavijanje vodomera u krpe ne predstavlja dovoljnu zaštitu.

Vlasnici objekata u kojima se boravi periodično - kao što su npr. vikendice - i u kojima u zimskom periodu nema potrošnje vode, trebalo bi da iskontrolišu svoje instalacije i vodomere; da ispuste vodu iz tih instalacija, te da zatvore vodu u tim objektima kako ne bi došlo do stvaranja veće štete. Vodomeri u propisno izgrađenim oknima nalaze se ispod zone smrzavanja i ukoliko je vodomerno okno poklopljeno, ne postoji opasnost od ovakve vrste oštećenja.

Podsećam da samo zamena stakla na vodomeru košta 2.500 rsd, ali to nisu svi troškovi koje bi potrošač mogao da ima ako ne zaštiti svoj vodomer i instalacije na vreme.


Rukovodilac sektora održavanja mreže i investicionog ulaganja

d.i.g. Marija Janković

vest

O B A V E Š T E NJ E

Povećana potrošnja vode zbog visokih temperatura - Avgust 01, 2017

Usled visokih temperatura koje traju već duži vremenski period, a prema prognozama meteorologa trajaće i u narednom periodu, došlo je do znatnog povećanja potrošnje vode.

Molimo korisnike JKP "Vodovod" Kraljevo da racionalno koriste vodu za piće. Pre svega da ne zalivaju zelene površine i bašte, polivaju i hlade ulice i trotoare, peru vozila i dr. kako bi raspoloživ kapacitet izvorišta bio dovoljan za sve građane do kraja letnjeg perioda.

Vaš JKP "Vodovod" Kraljevo

vest

A K T U E L N O S T I

Dodela oktobarskih nagrada - Oktobar 07, 2016

Grad Kraljevo svakog 7. oktobra, na Kraljevdan, svečano dodeljuje nagrade i diplome pojedincima i ustanovama.

Tim povodom je organizovana svečana sednica gradske skupštine, na kojoj su uručene priznanja i nagrade.

Ove godine Diplomu zaslužne organizacije Grada Kraljeva Skupština grada kraljeva je dodelila nagradu JKP-u "Vodovod" Kraljevo za angažovanje i realizaciju zadataka u vitalnoj oblasti vodosnabdevanja građana grada Kraljeva.

Vaš JKP "Vodovod" Kraljevo


vest

O B A V E Š T E NJ E

Vanredna situacija - Mart 03, 2016

Zbog novonastale situacije na teritoriji opštine Kraljevo, uvedene zbog velike količine padavina i poplavnog talasa na teritoriji naselja Grdica i okolnih sela, JKP "Vodovod" Kraljevo je preduzeo niz mera i aktvnosti povodom nastale situacije, a u skladu sa Operativnim planom odbrane od poplava za objekte JKP "Vodovod"-a Kraljevo i Akcionim planom.

Tokom vanredne situacije, JKP "Vodovod" Kraljevo vrši vanredno provere ispravnosti vode sa Zavodom za Javno zdravlje, kako u ugroženim delovima, tako i u ostalim delovima Grada.

Sve dok traje vanredno stanje, JKP "Vodovod" Kraljevo je stavljen u službu Centra za Vanredne situacije. Takođe, svi radnici JKP "Vodovoda" Kraljevo su pripravni 24h.

Vaš JKP "Vodovod" Kraljevo

vest

A K T U E L N O S T I

PPF 5 program - Septembar , 2015

Do septembra 2015. godine. Krajnji rezultat ovog projekta će biti urađena sledeća tehnička dokumentacija: studija opravdanosti, glavni projekti kanalizacione mreže i idejni projekat postrojenja za tretman otpadnih voda Kraljevo.

U okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć IPA 2007-2013, koji je u okviru prve dve komponente bio dostupan Srbiji postojala su dva prioriteta:

 • pomoć zemljama u ispunjavanju političkih, ekonomskih i kriterijuma koji se odnose na usvajanje pravnih tekovina EU, kao i izgradnja administrativnih kapaciteta i jačanje pravosuđa

 • pomoć zemljama u procesu priprema za korišćenje strukturnih i kohezionih fondova nakon pristupanja EU.

 • Služba za popravku i održavanje vodomera

 • Služba tehničke pripreme, razvoja, projektovanja i nadzora

 • Služba za ispitivanje vodovodne mreže i praćenja gubitaka

Za korišćenje sredstava u okviru ovog instrumenta primenjivao se centralizovani model upravljanja, što znači da kompletnu proceduru ugovaranja i kontrole je sprovodila Delegacija EU u Beogradu.

Procedura programiranja za IPA I komponentu

Institucije ovlašćene za predlaganje projekata: Resorna ministarstva,službe Vlade, Narodna skupština i Narodna Banka Srbije i posebne organizacije(Što znači da lokalne samouprave nisu mogle direktno da konkurišu, već u saradnji sa nadležnim Ministarstvima. Grad Kraljevo je iskoristio ovu mogućnost i uz saradnju sa Ministarstvom zaštite životne sredine 2010. godine konkurisao za dodelu sredstava za izradu projekno tehničke dokumentacije – generalnih projekta i predhodne studije opravdanosti za PPOV i nedostajuću kanalizacionu mrežu).

Proces odobravanja sredstava podrazumeva sledeće korake:

 • Identifikacija nacrta predloga projekata

 • nacrta predloga projekata – Grupa za ocenu projekatapriprema širu listu

 • Konsultacije sa DEU

 • Izrada predloga projekata u formatu projektnog fiša

 • Komisija za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći usvaja konačnu listu projekata za finansiranje iz IPA za odredjenju programsku godinu

 • Konačne verzije se dostavljaju DEU i EK IPA I komponenta

IPA I komponenta (Pomo) u pripremi dokumentacije za infrastrukturne projekte

 • IPA 2007: PPF2 – izrada Operativnog programa i pojedinih delova tehničke dokumentacije za regionalne deponije “Kalenić” i “Halovo”

 • IPA 2008: PPF3 – izrada tehničke dokumentacije za projekte sa liste u okviru Operativnog programa Ekonomski razvoj – regionalna deponija Subotica

 • IPA2010: PPF4 – izrada tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte za naredni period Operativni Plan

 • Remedijacija Velikog Backog kanala

 • Postrojenje za tretman otpadnih voda u Kraljevu

Za realizaciju ovog projekta sa Delegacijom EU i Ministarstvom zaštite životne sredine potpisan je ugovor - “Podrška pripremi IPA, Komponenta III” (PPF4 – Tehnička pomoć za pripremu projekata 4, IPA 2010) Broj ugovora: 10/SER01/02/11 01.

Za realizaciju projekta bila je zadužena firma „LouisBerger“ sa svojim partnerima. U novembu 2011. godine pripremljena je inicijalna analiza i analiza nedostataka, nakon čega se pristupilo izradi dokumentacije u skladu sa preporukama. Krajnji rezultat ovog projekta je urađena prethodna studija opravdanosti, generalni projekat kanalizacione mreže grada Kraljeva i generalni projekat postrojenja za tretman otpadnih voda. Završnu kontrolu urađene tehničke dokumentacije uradili si ovlašćeni inženjeri iz JASPERS-a.

U avgustu 2013. godine Grad Kraljevo, zajedno sa JKP „Vodovod“-om, a u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije podneli su projektna aplikacija za dodelu sredstava u okviru PPF5 programa, za nastavak aktivnodsti – odnosno za izradu projektno tehničke dokumentacije i studije opravdanosti kako bi projekat bio spreman za realizaciju u okviru IPA fonda za infrastrukturne projekte.

U okviru procesa odobravanja sredstava, u drugom koraku, naš predlog projekta je ocenjen sa najvise poena i samim tim smo dobili mogućnost da nastavimo dalje sa pripremom projektne dokumentacije kroz PPF5 projekat, koji se takođe finansira iz sredstava EU.

PPF5 program će trajati 10 meseci, odnosno do septembra 2015. godine. Krajnji rezultat ovog projekta će biti urađena sledeća tehnička dokumentacija: studija opravdanosti, glavni projekti kanalizacione mreže i idejni projekat postrojenja za tretman otpadnih voda.

Završetkom projekta PPF5, JKP „Vodovod“ će imati svu potrebu dokumentaciju za apliciranje za dobijanje sredstava za realizaciju gore pomenutih infrastrukturnih objekata. Preliminarna procenjena vrednost I faze (koja obuhvata izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda i deo nedostajuće kanalizacione mreže) iznosi oko 20 miliona evra, a procenjeno vreme trajanja izgradnje je 2 godine, odnosno od 2016. do 2018. godine.

Napomena – potrebna dokumentacija kako bi infrastrukturni projekat bio spreman za realizaciju:

 • Generalni projekat

 • Predhodna studija opravdanosti

 • Idejni projekat

 • Studija opravdanosti

 • Analiza troškova i koristi (CBA)

 • Lokacijska dozvola (podrazumeva vlasništvo nad zemljištem)

 • Studija o proceni uticaja

 • Tenderska dokumentacija

 • Dozvola za izgradnju

 • Ostale neohodne dozvole u skladu sa Zakonom o planiranju iizgradnji i drugim zakonima iz oblasti zaštite životne sredine

Korišćenje skraćenice: DEU – delegacija Evropske unije, EK IPA – evropska komisija instrument za predpristupnu pomoć zemljama koji su kanditati ili potencijalni kandidtai za članstvo u EU

vest

A K T U E L N O S T I

Obeležavanje slave u prostorijama JKP "Vodovod" Kraljevo - Maj 06, 2016

Na Petak Svetle sedmice u prostorijama JKP "Vodovod"-a Kraljevo se obeležavao praznik "Živonosni istočnik - Istočni petak", slava našeg preduzeća

Živonosni istočnik - Istočni petak

U PETAK Svetle sedmice praznujemo obnovljenje hrama Presvete Vladičice naše Bogorodice koji nosi ime Živonosni istočnik (izvor). Još praznujemo i izuzetna i natprirodna čuda koja su se u tom hramu dogodila. Taj hram je najpre osnovao car Lav Veliki. Beše to čovek dobar i smiren. Još pre nego što je postao car, zbog svoje dobrote i milosrđa, naiđe jednom na jednog slepog čoveka koji nije video kuda ide, pa ga povede za ruku. Zajedno stigoše do mesta gde se sada nalazi izvor, kad slepi ožedne i zamoli Lava da mu da vode. Tumarao je po šumi punoj svakojakog drveća i rastinja i tražio izvor, ali nije mogao da ga nađe. Zato se veoma ožalosti. Ali tada začu glas koji mu je govori : ,,O, Lave ne tuguj, jer vodu koju tražiš blizu je. Potraži je još malo.” Lav je dugo tražio, ali bez uspeha. Onda ponovo začu glas kako mu govori : ,, Care Lave, uđi u unutrašnjost ove guste šume i zahvati rukama mutnu vodu koja je u njoj i napoj njome slepoga, a potom mu pomaži slepe oči i odmah ćeš doznati ko sam i da dug o živim na ovom mestu.” Lav učini kako mu reče glas i slepi odmah progleda. Po predskazanju Majke Božije, ubrzo postade car i podiže kraj izvora prvobitnu raskošnu crkvu.

Tu se se svakodnevno dešavala mnoga čuda. Kroz mnogo godina Justinijan, veliki grčki imperator, silno se razbole od vodene bolesti, i na tom mestu dobi isceljenje, pa u znak zahvalnosti obnovi postojeću crkvu, koja je u međuvremenu stradala od brojnih zemljotresa i učini je još lepšom i raskošnijom nego što je bila. Nemoguće bi bilo nabrojati i ispripovedati sva čuda koja ova voda učini i do dan danas čini. Više ih je nego kapi u moru, zvezda na nebu i lišća u gori. Molitvama Majke Tvoje, Hriste Bože naš, pomiluj nas.

(izvor : Sinaksar na Istočni petak)


Obeležavanje slave u prostorijama JKP "Vodovod"

Kao i svake godine slava JKP "Vodovod"-a obeležena je na Istočni petak. Ovom svečanom trenutku, pored domaćina, menadžmenta, Nadzonog odbora i radnika JKP "Vodovda" Kraljevo, prisustvovali su predstavnici ostalih javnih preduzeća, Načelnik MUP-a, Komandir Žandarmerije, Upravnik zatvora, predstavnici Gradske uprave i drugi uvaženi gosti.

U nastavku možete videti nekoliko slika sa tog svečanog događaja:

* kliknite na sliku da vidite galeriju slika.© 2022 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

VRH