Kontakt sa JKP 'Vodovod' Kraljevo


Osnovni podaci i kontakt sa nama

JKP "Vodovod" Kraljevo obavlja komunalne deltanosti prečišćavanja i distribucije vode (sakupljanje, prerada, odnosno prečišćavanje i isporuka vode korisnicima za piće i druge potrebe kao i prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda).

JKP "Vodovod" Kraljevo JP, matični broj: 07190891 , PIB:101772636 , je javno komunalno preduzeće osnovnano od strane grada Kraljeva, sa sedištem u ulici 27. marta br.2.

Šifra delatnosti je 3600 - skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.

Odgovorno lice je direktor Aleksandar Protić

Kontakt telefon:
036/307-100 - Centrala,
036/307-103 - Sekretarica,
036/307-121 - Prijava kvarova i dežurna služba,
036/307-155 - Dispečer,
0800/353-708 - Call center. *besplatna telefonska linija

E-mail za kontakt: info@vodovodkv.co.rs

Mapa gde se nalazi JKP "Vodovod" Kraljevo:


Прикажи већу мапу

Kontakt telefon:036/307-100; 036/307-103

E-mail: info@vodovodkv.co.rs

© 2013 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

Cena 1m³ vodnih usluga:

Domaćinstva
Bez kanalizacije 58,25 din/m³
Sa kanalizacijom 84,85 din/m³
Privreda
Bez kanalizacije 107,08 din/m³
Sa kanalizacijom 151,66 din/m³


Vreme rada naplatnih službi:

Radnim danom:
Cara Lazara 84/A od 07:00 - 18:00
27. marta br.2 od 07:00 - 15:00
Izletnička - Dom kulture od 07:00 - 18:00
Subotom:
Sva naplatna mesta od 07:00 - 13:00
Nedeljom ne radimo!