Ćirilica / Latinica

ISTORIJAT

Starogrčki filozovi smatrali su vodu početkom svega, a moderna nauka tvrdi da se živa bića najvećim delom sastoje od vode (50 do 90%).

Voda kao osnovni uslov života, nastanka i razvoja civilizacije predstavlja vrednost nemerljivu materijalnim dobrima.

NAŠA JE PRIORITETNA OBAVEZA I ODGOVORNOST SAČUVATI ZDRAVU I PITKU VODU ZA GENERACIJE KOJE DOLAZE.


Istorija preduzeća JKP "Vodovod" Kraljevo

istorija_1

Organizovano vodosnabdevanje vode u Kraljevu počinje 1937. godine, izgradnjom crpne stanice „Đeriz“ na levoj obali Ibra, u užoj zoni grada. Za taj događaj vezuje se početak izgradnje današnjeg modernog vodosnabdevanja. Radi obezbeđivanja trajnog obavljanja komunalne delatnosti prečišćavanje i distribucija vode, sakupljanje, prerada, isporuka vode za piće korisnicima i za druge potrebe, kao i prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda.

U skaldu sa Zakonom o komunalnoj delatnosti ("Službeni glasnik" RS br. 16/97 i 42/98) i Odlukom Skupštine Opštine Kraljevo broj I 06-63/2000. od 29.12.2000. godine, Javno komunalno preduzeće "Vodovod" Kraljevo posluje kao javno komunalno preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koja je nezamenljiv uslov života i rada građana, kao i druge poslove koji su u funkciji ostvarenja opšteg interesa.

Preduzeće je upisano u sudski registar pod brojem FI - 1227/90 od 30.06.1990. godine.

humanitarna_akcija

Pored delatnosti od opšteg interesa, kojima se obezbeđuje zadovoljavanje potreba korisnika komunalnih proizvoda i komunalnih usluga na području Grada Kraljeva, preduzeće obavlja i druge delatnosti, za koje je upisano u registar.

JKP Vodovod Kraljevo danas

JKP "Vodovod" je načinio korake u cilju uspostavljanja savremenog sistema korišćenja i upravljanja vodnim resursima na taj način što je u saradnji sa MSP-om izgradio matematički model vodosnabdevanja i uspostavio sistem daljinskog nadzora i upravljanja na izvorištima - SCADA. Snimljeno je i digitalizovano preko 80% vodovodne mreže - Water GIS, što je bio preduslov za uspostavljanje sistema daljinskog nadzora i upravljanja celokupnom vodovodnom mrežom.

Tokom 2007. i 2008. godine JKP Vodovod Kraljevo je počeo sa ugradnjom sistema za daljinsko očitavanje vodomera, čime je postignuta precizna kontrola potršnje i smanjeni gubitci priliko eksploatacije. Mesečno očitavanje obezbeđuje efikasniju naplatu i bolji odnos sa potrošačima.

Higijenska ispravnost vode za piće mora da odgovara standardima kvaliteta regulisanim "Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće" u pogledu mikrobioloških i fizičko-hemijiskih osobina. Za kontrolu kvaliteta vode za ljudsku upotrebu iz gradskog vodovoda ovlašćen je Zavod za zaštitu zdravlja iz Kraljeva. Primenom savremenih metoda i uređaja prilikom analiza zagarantovana je zdravstvena bezbednost stanovništva koje upotrebljava vodu iz Kraljevačkog Vodovoda.

U Kraljevačkom Vodovodu postoje stručne ekipe za siguran proces proizvodnje vode, distribuciju i održavanje kvaliteta vode.

U radioničkom prostoru postoji veći broj servisa, veliki magacin rezervnih delova kao i dobro akreditovano kontrolno telo/telo za overavanje - nekada baždarnica vodomernih uređaja.

Prioriteti "Vodovod"-a u narednom periodu su pre svega izgradnja postrojenja za predtretman pitke vode, rekonstrukcija dotrajalih i izgradnja novih cevovoda i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

istorija

Upotrebljivi vodni resursi slatke vode predstavljaju samo 3% od ukupne količine vode na Zemlji. Broj stanovnika raste neverovatnom progresijom, pa stručnjaci Ujedinjenih nacija upozoravaju da će zbog velike potrošnje , neekonomične upotrebe vode i nedovoljnog ulaganja u očuvanje i zaštitu izvorišta zdrave vode, 2025. godine dve trećine svetskog stanovništva imati neredovno snabdevanje vode. Ovaj alarmantan podatak treba ozbiljno shvatiti jer mi trošimo nekoliko puta više vode od stanovnika razvijenih zemalja. Tome doprinose niska cena, gubici u mreži i loše vodovodne instalacije u stanovima, preduzećima, školama i drugim ustanovama. Ekonomskom cenom, štednjom, smanjenjem gubitaka u mreži, dobrim održavanjem i zaštitom izvorišta slatke vode pokazaćemo da ova planeta sa svojim resursima ne pripada samo ovoj već i budućim generacijama.


istorija
istorija istorija

Akti osnivanje JKP Vodovod Kraljevo

* kliknite na sliku da vidite galeriju slika.


Promotivni film povodom 70. godina JKP-a "Vodovod" Kraljevo© 2022 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

VRH