Закони и прописи

Dokumenta

Закони и прописи везани за рад ЈКП Водовод-а


На овим страницама можете да се информишете о законима и прописима по којима се управља ЈКП "Водовод" Краљево.


Закони и прописи

Одлука града Краљева о водоводу и канализацији.

Документ ... (преузимање) >>

Закон о водама.

Документ ... (преузимање) >>

Закон о планирању и изградњи.

Документ ... (преузимање) >>

Зако о заштити становништва од заразних болести.

Dokument ... (preuzimanje) >>

Правилнилк о хигијенској исправности воде за пиће.

Dokument ... (preuzimanje) >>

Закон о заштити животн средине.

Dokument ... (preuzimanje) >>

Закон о јавним набавкама.

Документ ... (преузимање) >>Према члану 78. став 1. тачка 6. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), јавна предузећа су у обавези да јавно обаве следећа документа:

Радне биографије

Надзорни одбор

Директор

Др Стефановић Миленко [Радна биографија]

Технички директор

Filipović Slobodan, dipl. građ. inž. [Радна биографија]

Организациона структура

Организациона структура

Документ ... (документ) >>

Програм пословања

Програм пословања

Тромесечни извештај

Тромесечни извештај о реализацији програма пословања

Годишњи извештај

Годишњи извештај са мишљењем ревизора

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

Рачуноводствене политике

  • Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама [Документ]
  • Правилник о изменама и допунама правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама[Документ]
Контакт телефон: 036/307-100; 036/307-103

E-mail: info@vodovodkv.co.rs

© 2013 ЈКП "Водовод" Краљево, сва права задржана!

Цена 1m³ водних услуга:

Домаћинства
Без канализације 58,25 дин/m³
Са канализацијом 84,85 дин/m³
Привреда
Без канализације 107,08 дин/m³
Са канализацијом 151,66 дин/m³Време рада наплатних служби:

Радним даном:
Цара Лазара 84/A од 07:00 - 18:00
27. марта бр.2 од 07:00 - 15:00
Излетничка - Дом културе од 07:00 - 18:00
Суботом:
Сва наплатна места од 07:00 - 13:00
Недељом не радимо!