Tenderi i javne nabavke


Prema Zakonu o javnim nabavkama ("Sl. glasnik 124/2012"), kojeg je Narodna skupština izglasala 29.12.2012. godine, je stupio na snagu od 06.01.2013. godine, a čija je primena predviđena od 01.04.2013. gdine, dužni smo da prikažemo javne nabavke i tendere koji su trenutno u toku.

Konkursna dokumentacija određenog tendera ili Javne nabavke, može se videti tako što kliknete na ime željenog tendera i tako preuzeti konkursu dokumentaciju.

Ukoliko imate neku vrstu komentara, prigovora ili sugestije , molimo Vas da nam skrenete pažnju na to kontaktom sa našim službenikom za javne nabavke ili na našem sajtu na strani komentari i predlozi. A mi ćemo u najkraćem roku odgovoriti.

Plan javnih nabavki
Plan javnih nabavki za 2016. godinu Plan 2016 >>
Plan javnih nabavki za 2017. godinu Plan 2017 >>
Plan javnih nabavki za 2018. godinu Plan 2018 >>
Plan javnih nabavki za 2019. godinu Plan 2019 >>
Plan javnih nabavki za 2021. godinu Plan 2021 >>


Prateći dokumenti
Saobraćajne dozvole Fiat punto, C5 >>


Tenderi i javne nabavke
Naziv objavljene konkursne dokumentacije Tip javne nabavke Vrsta javne nabavke Pozicija u planu JN Rok za dostavljanje ponuda Datum otvaranja blagovremenih ponuda
19 - JN 1/19-2017 Energetska sanacija upravne zgrade JKP "Vodovod" Kraljevo - IzmenaRadovi Otvoreni postupak - 09.02.2018 13:00h 09.02.2018 13:30h
1. Konkursna dokumentacija Dokument: Konkursna dokumentacija >>
2. Poziv za podnošenje ponuda Dokument: Poziv za podnošenje ponuda >>
21 - JN 1/21-2017 Polovna teretna vozilaDobra Otvoreni postupak - 03.03.2018 13:00h 03.03.2018 13:30h
1. Konkursna dokumentacija Dokument: Konkursna dokumentacija >>
2. Poziv za podnošenje ponuda Dokument: Poziv za podnošenje ponuda >>

Napomena: Ukoliko ne možete preuzmete konkursnu dokumentaciju, molimo Vas da nas kontaktirate na broj:036/307-104.


Kontakt telefon:036/307-100; 036/307-103

E-mail: info@vodovodkv.co.rs

© 2013 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

Cena 1m³ vodnih usluga:

Domaćinstva
Bez kanalizacije 58,25 din/m³
Sa kanalizacijom 84,85 din/m³
Privreda
Bez kanalizacije 107,08 din/m³
Sa kanalizacijom 151,66 din/m³


Vreme rada naplatnih službi:

Radnim danom:
Cara Lazara 84/A od 07:00 - 18:00
27. marta br.2 od 07:00 - 15:00
Izletnička - Dom kulture od 07:00 - 15:00
Subotom:
Sva naplatna mesta od 07:00 - 13:00
Nedeljom ne radimo!