Naplatna mesta


Serivsne informacije

Adresa: 27.Marta br.2

Radno vreme: 07:00 - 15:00 h, subotom 07:00 - 13:00h

Telefon: 036/307-147

Usluge: Reklamacije i informacije,
Blagajna,
Podnosenje zahteva za dobijanje uslova i saglasnosti za prikljucenje na vodovodvnu i kanalizacionu mrezu,
Servisiranje, kontrolisanje i overa vodomera ,
Prijava kvarova


Adresa: Cara Lazara 84/A

Radno vreme: 07:00 - 18:00 h, subotom 07:00 - 13:00h

Telefon: 036/307-153

Usluge: Reklamacije i informacije,
Blagajna

Adresa: Izletnicka

Radno vreme: 07:00 - 18:00 h, subotom 07:00 - 13:00h

Telefon: 036/376-531

Usluge: Reklamacije i informacije,
Blagajna

Kontakt telefon:036/307-100; 036/307-103

E-mail: info@vodovodkv.co.rs

© 2013 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

Cena 1m³ vodnih usluga:

Domaćinstva
Bez kanalizacije 58,25 din/m³
Sa kanalizacijom 84,85 din/m³
Privreda
Bez kanalizacije 107,08 din/m³
Sa kanalizacijom 151,66 din/m³


Vreme rada naplatnih službi:

Radnim danom:
Cara Lazara 84/A od 07:00 - 18:00
27. marta br.2 od 07:00 - 15:00
Izletnička - Dom kulture od 07:00 - 18:00
Subotom:
Sva naplatna mesta od 07:00 - 13:00
Nedeljom ne radimo!