Менаџмент


Организациона структура предузећа

Према Организационој структури ЈКП "Водовод" Краљево, службе директно одговорне директору су:

 • Служба јавних набавки
 • Служба обезбеђења, безбедности и здравља на раду, ППЗ и планирање одбране,
 • Интенрни ревозор

Радна места директно одговорна директору су:

 • Технички директор за техничку област, инвестиције и извођење радова

Организациони делови - сектори су:

 • Контролно тело - тело за оверавање
 • Сектор за производњу, контролу воде и пречишћавање отпадних вода
  • Одељење за производњу воде,
  • Одељење за контролу воде, лабараторија,
  • Одељење за пречишћавање отпадних вода,
  • Одељење за електро-машинско одржавање
 • Сектор за одржавање средстава за рад и водомера
  • Одељење алатнице,
  • Одељење механизације,
  • Одељење за поправку водомера
 • Сектор техничке припреме и испитивања
  • Одељење техничке припреме, пројектовања и надзора,
  • Одељење за испитивање водоводне мреже и праћење губитака,
  • Одељење за ГИС
 • Сектор одржавања објеката ВиК
  • Одељење за одржавање водоводне мреже и објеката,
  • Одељење за одржавање канализационе мреже и објеката,
  • Одељење за инвестициону изградњу,
  • Одељење за замену водомера и привремена искључења
 • Сектор за информационе технологије
  • Одељење диспечерског центра,
  • Одељење за рачунарску и телекомуникациону технику,
  • Одељење за информациони систем и кориснички сервис
 • Сектор за развој, инвестиције и управљање пројектима
  • Одељење за инвестиције и управљање пројектима,
 • Сектор за економско финансијске послове
  • Одељење књиговодства,
  • Одељење за обрачун и наплату,
  • Одељење за цене, план и анализу
  • Одељење финансијске опреативе
 • Сектор за опште правне и кадровске послове
  • Одељење за опште правне и кадровске послове,
  • Одељење за утужења и принудну наплату,

Организациона шема структуре предузећа


* слика урађена уз поmoć jQuery i lightbox2Надзорни одбор и руководиоци сектора

Надзорни одбор ЈКП-а "Водовод" састоји се од три члана, и то су:

Директор предузећа је:

Руководиоци служби директно одговорних директору:

 • Технички директор: Несторовић Срећко, дипл. инж. маш. [Радна биографија]
 • Служба јавних набавки: Богавац Владимир, струковни економиста
 • Служба обезбеђења, безбедности и здравља на раду, ППЗ и планиране одбране: Владимир Петровић, маш. инж.
 • Интерни ревозор: Марковић Виолета, дипл. економиста

Руководиоци по секторима:

 • Контролно тело - тело за оверавање: Савић Милутин, дипл. маш. инж.
 • Сектор за производњу, контролу воде и пречишћавање отпадних вода: Гаговић Новица, др вет мед
 • Сектор техничке припреме и испитивања: Јанковић Мрија, дипл. инг. грађ.
 • Сектор одржавања објеката ВиК: Новаковић Божидар, дипл. инг. грађ.
 • Сектор за информационе технологије: Терзић Никола, дипл. инг. маш.
 • Сектор за развој, инвестиције и управљање пројектима: Филиповић Слободан, дипл. инг. грађ.
 • Sektor za ekonomsko finansijske poslove: Вељовић Мирослав, дипл. економиста

Контакт телефон: 036/307-100; 036/307-103

E-mail: info@vodovodkv.co.rs

© 2013 ЈКП "Водовод" Краљево, сва права задржана!

Цена 1m³ водних услуга:

Домаћинства
Без канализације 58,25 дин/m³
Са канализацијом 84,85 дин/m³
Привреда
Без канализације 107,08 дин/m³
Са канализацијом 151,66 дин/m³Време рада наплатних служби:

Радним даном:
Цара Лазара 84/A од 07:00 - 18:00
27. марта бр.2 од 07:00 - 15:00
Излетничка - Дом културе од 07:00 - 18:00
Суботом:
Сва наплатна места од 07:00 - 13:00
Недељом не радимо!