Контакт са ЈКП Водовод Краљево


Основни подаци и контакт са нама

ЈКП "Водовод" Краљево обавља комуналне делтаности пречишћавања и дистрибуције воде (сакупљање, прерада, односно пречишћавање и испорука воде корисницима за пиће и друге потребе као и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода).

ЈКП "Водовод" Краљево ЈП, матични број: 07190891 , ПИБ:101772636 , је јавно комунално предузеће основнано од стране града Краљева, са седиштем у улици 27. марта бр.2.

Шифра делатности је3600 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Одговорно лице је ВД директор Александар Протић

Контакт телефони:
036/307-100 - Централа,
036/307-103 - Секретарица,
036/307-121 - Пријава кварова и дежурна служба,
036/307-155 - Диспечер,
0800/353-708 - Кол центар. *бесплатна телефонска линија

E-mail за контакт: info@vodovodkv.co.rs

Мапа где се налази ЈКП "Водовод" Краљево:


Прикажи већу мапу

Контакт телефон: 036/307-100; 036/307-103

E-mail: info@vodovodkv.co.rs

© 2013 ЈКП "Водовод" Краљево, сва права задржана!

Цена 1m³ водних услуга:

Домаћинства
Без канализације 58,25 дин/m³
Са канализацијом 84,85 дин/m³
Привреда
Без канализације 107,08 дин/m³
Са канализацијом 151,66 дин/m³Време рада наплатних служби:

Радним даном:
Цара Лазара 84/A од 07:00 - 18:00
27. марта бр.2 од 07:00 - 15:00
Излетничка - Дом културе од 07:00 - 18:00
Суботом:
Сва наплатна места од 07:00 - 13:00
Недељом не радимо!