Историјат


Историја предузећа ЈКП Водовод Краљево

Slika starog centra Kraljeva

Организовано водоснабдевање воде у Краљеву почиње 1937. године, изградњом црпне станице „Ђериз“ на левој обали Ибра, у ужој зони града. За тај догађај везује се почетак изградње данашњег модерног водоснабдевања. Ради обезбеђивања трајног обављања комуналне делатности пречишћавање и дистрибуција воде, сакупљање, прерада, испорука воде за пиће корисницима и за друге потребе, као и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.


У скалду са Законом о комуналној делатности ("Службени гласник" РС бр. 16/97 и 42/98) и Одлуком Скупштине Општине Краљево број И 06-63/2000. од 29.12.2000. године, Јавно комунално предузеће "Водовод" Краљево послује као јавно комунално предузеће које обавља делатност од општег интереса, а која је незаменљив услов живота и рада грађана, као и друге послове који су у функцији остварења општег интереса.

Slike radova

Предузеће је уписано у судски регистар под бројем ФИ - 1227/90 од 30.06.1990. године.

Поред делатности од општег интереса, којима се обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних производа и комуналних услуга на подручју Града Краљева, предузеће обавља и друге делатности, за које је уписано у регистар.


Данас то је модерно водопривредно предузеће у којем постоје озбиљни стручни тимови за производњу и дистрибуцију воде за пиће, пречишћавање отпадних вода, пројектовање, инвестиције и спровођење прописа који регулишу ову област. Садашње „Водовод“ предузеће основано је 1948. године.

Slika vodovoda iz vazduha Slika vodovoda 1 Slika vodovoda 2

Данас то је модерно водопривредно предузеће у којем постоје озбиљни стручни тимови за производњу и дистрибуцију воде за пиће, пречишћавање отпадних вода, пројектовање, инвестиције и спровођење прописа који регулишу ову област. Садашње „Водовод“ предузеће основано је 1948. године.

Промотивни филм поводом 70. година ЈКП-а "Водовод" Краљево

Контакт телефон: 036/307-100; 036/307-103

E-mail: info@vodovodkv.co.rs

© 2013 ЈКП "Водовод" Краљево, сва права задржана!

Цена 1m³ водних услуга:

Домаћинства
Без канализације 58,25 дин/m³
Са канализацијом 84,85 дин/m³
Привреда
Без канализације 107,08 дин/m³
Са канализацијом 151,66 дин/m³Време рада наплатних служби:

Радним даном:
Цара Лазара 84/A од 07:00 - 18:00
27. марта бр.2 од 07:00 - 15:00
Излетничка - Дом културе од 07:00 - 18:00
Суботом:
Сва наплатна места од 07:00 - 13:00
Недељом не радимо!