Dokumenti JKP "Vodovod"-a

Dokumenta

Na ovim stranicama možete da nađete različita dokumenta po kojima se vodimo u našem poslovanju. Takođe možete naći i dokumenta kojim pomognemo našim korisnicima da jednostavnije podnose zahteve, molbe i druge vrste dokumenata.

Dokumenta delimo na sledeće celine:

Zakoni i propisi

Na ovoj lokaciji možete da se obavestite više o zakonima i propisima kojima se vodimo u našem poslovanju, kao i dokumenta koja javna preduzeća moraju imati objavljena na sajtu ... više >>


Obrasci

Na strani obrazaca možete preuzeti obrasce za promene vlasnika, promena broja članova domaćinstva i drugo ... više >>


Cenovnik

Na strani cenovnika možete se informisati o trenutno važećim cenama, odluci osnivača o povećanju cena i druge informacije vezane za cene ... više >>
Kontakt telefon:036/307-100; 036/307-103

E-mail: info@vodovodkv.co.rs

© 2013 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

Cena 1m³ vodnih usluga:

Domaćinstva
Bez kanalizacije 58,25 din/m³
Sa kanalizacijom 84,85 din/m³
Privreda
Bez kanalizacije 107,08 din/m³
Sa kanalizacijom 151,66 din/m³Vreme rada naplatnih službi:

Radnim danom:
Cara Lazara 84/A od 07:00 - 18:00
27. marta br.2 od 07:00 - 15:00
Izletnička - Dom kulture od 07:00 - 18:00
Subotom:
Sva naplatna mesta od 07:00 - 13:00
Nedeljom ne radimo!