Актуелности у ЈКП "Водовод"-у Краљево

Aktuelnosti

А К Т У Е Л Н О

28.04.2020 Сервисна информација

Oбавештавају се корисници услуга ЈКП-а "Водовод" Краљево,да ће у наредном периоду, шалтер радити у управној згради ЈКП "Водовода" у улици 27. марта бр.2, од 07:00 до 17:00 часова.

Такође, шалтер у Излетничкој улици (Дом културе у Рибници) је поново отворен и радно време је од 08:00 до 16:00 часова.


Angažovanje na nadogradnji i širenju mreže

10.02.2019 Изградња канализационе мреже

Поред стандардних послова на одржавању водоводног и канализационог система, ЈКП "Водовод" Краљево је био ангажован и на неколико послова инвестиционог карактера. Као битнији издвајају се градилишта градилиште канализационе мреже Леони, канализација Конарево и водоводна мрежа у Матарушкој бањи (део насеља поред потока Пећинца).

Објекат: Изградња фекалне канализационе мреже за потребе прикључења фабрике "LEONI"

Инвеститор: Град Краљево

Пројектант: ЈКП "Водовод" Краљево

Почетак радова: 4. фебруар 2019. године

Каратеристике деонице: PP d 300mm у дужини од 210m

Слике са градилишта:

* кликните на слику да видите галерију слика.


Објекат: Изградња фекалне канализационе мреже у Конареву

Инвеститор: Град Краљево

Извођач радова: ЈКП "Водовод" Краљево

Пројектант: ЈКП "Водовод" Краљево

Почетак радова: 1. фебруар 2019. године

Каратеристике деонице:

Крак 2: PP d 300mm у дужини од 1,256 km; PP d 250mm у дужини од 270m

Крак 5: PP d 250mm у дужини од 396 m; PP d 250mm у дужини од 270m

Крак 6: PP d 250mm у дужини од 438 m; PP d 250mm у дужини од 270m

Слике са градилишта:

* кликните на слику да видите галерију слика.


Објекат: Реконструкција водоводне мреже у Матарушкој бањи

Инвеститор: Град Краљево

Извођач радова: ЈКП "Водовод" Краљево

Пројектант: ЈКП "Водовод" Краљево

Почетак радова: 1. фебруар 2019. године

Каратеристике деонице:

Крак 2: PEHD d 110mm у дужини од 1,209 km; PEHD d 63mm у дужини од 270m

Слике са градилишта:

* кликните на слику да видите галерију слика.


Хитна интервенција - Улица Филипа Вишњића

06.02.2019 Хитна интервенција

У току су радови на санацији квара на водоводној мрежи у улиици Филипа Вишњића. За потребе снабдевањаа грађана пијаћом водом, обезбеђена је ауто цистерна.


Аутоматизација хлорног постројења

01.02.2019 Аутоматизација процеса хлорисања

У сарадњи са предузећем Аqуа Интерма доо, ЈКП "Водовод" је надоградио и аутоматизовао процес хлорисања воде. Овај нови систем омогућава како даљинско управљање, тако и потпуно аутоматско управљање на ЦС "Жичко поље". Истовремено, овим је заокружен систем аутоматског хлорисања на свим нашим црпним станицама и повезан у СЦАДА систем, који омогућава аутономно и по потреби даљинско или директно управљање.

Слике са пустања у рад система:

* кликните на слику да видите галерију слика.Завршена адаптација и унапређење архиве ЈКП-а Водовод

08.01.2019 Извршена адаптација

Услед повећања капацитета тренутне архиве и унаређења услова чувања важних докумената ЈКП "Водовод" Краљево је извршио промену намене појединих просотрија, како би направио архиву која задовољава захтеве важећих стандарда и закона који предвиђају чување докумената. Урађена по стандардима, са новим смештајним елементима, нова архива ЈКП-а "Водовод", се налази у просторији величине 250m3.

У присуству радника ЈКП-а "Водовод", председник НО Милутин Пешовић директор Др Миленко Стефановић су се обратили радницима и изнели задовољство поводом обављеног посла. Том приликом нзначивши да је архива веома битна у раду једног предузећа и да је наша обавеза као једна велика и озбиљна фирма, остављамо траг будућим генерацијама.

Слике са доделе награда:

* кликните на слику да видите галерију слика.


Додела јубиланих награда у Привредној комори

Награде Привредне коморе Србије успостављене су 24. јануара 1969. године одлуком Скупштине. Добитници признања увек су били они који су се својим радом, ангажовањем и резултатима истакли као најуспешнији и најбољи, који су се наметнули као лидери и носиоци привредног развоја.

На свечаном делу Скупштине ПКС одржане 14.12.2018. године, додељене су награде компанијама, институцијама и појединцима за постигнуте резултатеи ангажовање у 2018.години. Додељено је 67 признања у три категорије, као и три посебне награде. Привредна комора Србије јубиларну награду за 70 година пословања доделила и Јавном комуналном предузећу "Водовод" Краљево. Подршку директору ЈКП "Водовод" др Миленку Стефановићу, поред начелника Рашког округа дали су и његови најближи сарадници, колеге и пријатељи.

Имао сам велику част и задовољство да у име многих генерација, руководилаца и људи који су радили у ЈКП "Водовод" Краљево примим ову награду за 70 година успешног пословања. за мене као човека који је дуго у привреди ово је велика сатисфакција и награда за све што сам радио у протеклом периоду. није ово заслуга тренутног менаџмента, већ како то и сама награда каже - ово је признање за 70 година де су многи вредни људи дали допринос развитку ЈКП "Водовод" Краљево - истакао је директор др Миленко Стефановић.

* текст преузет из Ибарских новости, аутор: Виолета Симовић.

Слике са доделе награда:

* кликните на слику да видите галерију слика.

Најава радова - Улица Олге Јовичић

08.12.2018 Најава радова

Због хитне интервенције на водоводној мрежи дана 08.12.2018. горине у периоду од 07:00 до 19:00h биће затборена за саобраћај улица Олге Јовичић:

  • од раскрснице улице: Олге Јовичић са Карађорђевом и Чика Љубином,
  • до раскрснице улице: Олге Јовичић са улицом Цара Лазара.

За време радова за наведени део насеља биће обезбеђена цистерна са водом.

Инвестициони радови у насељу Адрани

25.10.2018. Инвестициони радови

Објекат: Линијиски инфраструктурни објекат - улична фекална канализациона мрежа

Локација: Насеље Адрани

Инвеститор: град Краљево

Надзорни орган: ЈП за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Грађевинска дозвола: 351-1-86/2108-06 од 28.08.2018. године

ЈКП “Водовод” Краљево изводи радове на изградњи уличне фекалне канализационе мреже у делу насеља Адрани. Фекална канализациона мрежа се изводи од коругованих ПП цеви, профила ID 300 mm. Просечна дубина рова износи цца 5,00 м. Изградњом и добијањем употребне дозволе стичу се услови да грађани у овом делу насеља, трајно реше проблем одвођења и третмана отпадних вода, а који је до сада био решаван изградњом неадекватних септичких јама.

Слике са градилишта:

* кликните на слику да видите галерију слика.

Инвестициони радови у улици Гаврила Принципа

25.10.2018. Инвестициони радови

Објекат: Линијиски инфраструктурни објекат - улична фекална канализациона мрежа

Локација: Улица Гаврила Принципа, насеље Чибуковац

Инвеститор: град Краљево

Надзорни орган: ЈП за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Грађевинска дозвола: 351-8-120/208-066 од 27.08.2018. године

Почетак радова: 24.09.2018. године

Завршетак радова: 60 дана

ЈКП "Водовод" Краљево изводи радове на изградњи уличне фекалне канализационе мреже у делу улице Гаврила Принципа. Фекална канализациона мрежа се изводи од коругованих ПП цеви, профила DN 200 mm. Просечна дубина рова износи цца 4,50м. Изградњом и добијањем употребне дозволе стичу се услови да грађани у овом делу насеља, трајно реше проблем одвођења и третмана отпадних вода, а који је до сада био решаван изградњом неадекватних септичких јама.

Слике са градилишта:

* кликните на слику да видите галерију слика.

Обавештење поводом интеграције водоводне мреже М. Бање

27.08.2018. Овлашћена лица ЈКП "Водовод" Краљево ће обиласком на терену записнички извршити попис затеченог стања, проверу евиденције корисника са бројем чланова домаћинства, утврдити техничко стање водомерног окна (шахта) и друге околности које су од значаја за одрживост система водоснабдевања. Након састављања записника, потребно је да корисници дођу у канцеларију ЈКП "Водовод" Краљево у просторијама Месне заједнице Матарушка бања, улица Жичка 57а, ради потписивања уговора о пружању комуналне услуге испоруке воде.

За потписивање уговора неопходна је важећа лична карта и документација којом се доказује својство власника, закупца или корисника по другом основу објекта који је прикључен на јавни водовод.

Информације можете добити у просторијама месне канцеларије Матарушка бања, улица Жичка 57а, у времену од 9 до 17 часова.

Поводом наведене интеграције можете погледати прилог РТВ Краљева:* Прилог преузет уз сагласност РТВ Краљева.

Посета премијерке Ане Брнабић

21.02.2018. Током радне посете граду Краљеву, predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić посетила је Доситејеву улицу, где почињу први радови у оквиру урбане регенерације. Такође је обишла радове на новом вртићу на Берановцу, као и ЈКП-а "Водовод" Краљево. У ЈКП-у "Водовод" је одржан састанак са представницима локалне власти и менаџментом ЈКП-а "Водовод". Овом приликом било је разговора о изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода.

Захваљујемо се премијерки на издвојеном времену за посету нашем предузећу!

Слике из посете ЈКП-у "Водовод" Краљево:

* кликните на слику да видите галерију слика.


Заштита унутрашњих инсталација у зимском периоду

18.01.2018. - ОБАВЕШТЕЊЕ -

Будући да почиње период године у ком се очекују ниске температуре, апелујемо на грађане да благовремено топлотно изолују мерне уређаје – водомере, као и унутрашње инсталације и тако спрече смрзавање водомера и нестанак воде у својим кућама.

  • Према Одлуци о водоводу одржавање водомера је у надлежности потрошача – корисника. Прописи у овој области налажу да грађани водомер заштите одговарајућим поклопцем и просуше склониште уколико дође до продора воде. На тај начин ће бити избегнути непотребни трошкови повећане потрошње и замене водомера. Склониште за водомер мора да се одржава тако да је увек чисто, суво и да је водомер заштићен од мраза, оштећења и крађе.
  • Потребно је да грађани провере да ли су водомерни шахтови прописно затворени и да их не отварају како не би дошло до смрзавања воде у цевима. Поред тога, превентивно могу извршити топлотну изолацију цеви у просторијама домаћинства које се греју слабије или не греју уопште. Било би корисно у овом периоду искључити дворишне чесме. Дворишне водоводне инсталације које воде до чесама, гаража, шупа и издвојених објеката који се не греју требало би такође испразнити или благовремено обезбедити.
  • Уколико је водомер постављен плитко или у подрумским просторијама без прозора, тада је потребно поставити неки термоизолациони материјал као што су даске, стиропор или слама преко водомера. Завијање водомера у крпе не представља довољну заштиту.
  • Власници објеката у којима се борави периодично - као што су нпр. викендице - и у којима у зимском периоду нема потрошње воде, требало би да исконтролишу своје инсталације и водомере; да испусте воду из тих инсталација, те да затворе воду у тим објектима како не би дошло до стварања веће штете. Водомери у прописно изграђеним окнима налазе се испод зоне смрзавања и уколико је водомерно окно поклопљено, не постоји опасност од овакве врсте оштећења.
  • Подсећам да само замена стакла на водомеру кошта 2.500 рсд, али то нису сви трошкови које би потрошач могао да има ако не заштити свој водомер и инсталације на време.

Руководилац сектора одржавања мреже

и инвестиционог улагања

д.и.г. Марија Јанковић


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

01.08.2017 - ОБАВЕШТЕЊЕ - Услед високих температура које трају већ дужи временски период, а према прогнозама метеоролога трајаће и у наредном периоду, дошло је до знатног повећања потрошње воде.

Молимо кориснике ЈКП "Водовод" Краљево да рационално користе воду за пиће. Пре свега да не заливају зелене површине и баште, поливају и хладе улице и тротоаре, перу возила и др. како би расположив капацитет изворишта био довољан за све грађане до краја летњег периода.

Ваш ЈКП "Водовод" Краљево


Капитално ојачавање возног прака

19.10.2016 Као део плана капиталног ојачавања возног парка, у сарадњи са КфW банком, 19.10.2016. године, возни парк ЈКП-а "Водовод" Краљево је проширен за три возила.

Ојачавање возног парка има за циљ да се корак по корак, у складу са могућностима, замени дотрајала опрема, смање трошкови одржавања и повећа ефикасност пословања.

Проширењем возног парка добијено је једно пуничко возило, комби (који је планиран као покретна алатница) и један камион за разне намене.

Ваш ЈКП "Водовод" Краљево

Додела октобарских награда

07.10.2016 Град Краљево сваког 7. октобра, на Краљевдан, свечано додељује награде и дипломе појединцима и установама.

Тим поводом је организована свечана седница градске скупштине, на којој су уручене признања и награде.

Ове године Диплому заслужне организације Града Краљева Скупштина града краљева је доделила награду ЈКП-у "Водовод" Краљево за ангажовање и реализацију задатака у виталној области водоснабдевања грађана града Краљева.

Aktuelnosti

Ваш ЈКП "Водовод" Краљево

Ванредна ситуација

10.03.2016 Због новонастале ситуације на територији општине Краљево, уведене због велике количине падавина и поплавног таласа на територији насеља Грдица и околних села, ЈКП "Водовод" Краљево је предузео низ мера и актвности поводом настале ситуације, а у складу са Оперативним планом одбране од поплава за објекте ЈКП "Водовод"-а Краљево и Акционим планом.

Током ванредне ситуације, ЈКП "Водовод" Краљево врши ванредно провере исправности воде са Заводом за Јавно здравље, како у угроженим деловима, тако и у осталим деловима Града.

Све док траје ванредно стање, ЈКП "Водовод" Краљево је стављен у службу Центра за Ванредне ситуације. Такође, сви радници ЈКП "Водовода" Краљево су приправни 24х.

Ваш ЈКП "Водовод" Краљево


Бета фаза сајта

07.03.2016 Драги корисници и посетиоци, ово је бета фаза нашег wеб сајта, тако да уколико неке функционалности не раде како треба или странице недостају, молимо Вас да имате стпљења док не оспособимо комплетан сајт. Унапред хвала на стрпљењу!

Ваш ЈКП "Водовод" Краљево

Најављени радови Најављени кварови

Уколико немате воде, можда у вашој близини је наша екипа која ради на реализацији планираних радова на мрежи ... (више) >>

Нестала Вам је вода? Хоћете да знате колико дуго нећете имати воду? Посетите нашу страну посвећену тренутним кваровима ... (више) >>

Актуелни тендери ДДДК Водовод

Према новом закону о набавкама, законски смо обавезни да све тендере објављујемо јавно на нашој Интернет страници или на порталу... (више) >>

Од 2006. године ово хуманитарно друштво учествује у скоро свим хуманитарним акцијама давања крви... (више) >>ППФ 5 програм

До септембра 2015. године. Крајњи резултат овог пројекта ће бити урађена следећа техничка документација: студија оправданости, главни пројекти канализационе мреже и идејни пројекат постројења за третман отпадних вода. ... више >>


Обележавање славе ЈКП "Водовод" Краљево

06.05.2016 На Петак Светле седмице у просторијама ЈКП "Водовод"-а Краљево се обележавао празник "Живоносни источник - Источни петак", слава нашег предузећа ... више >>


17.04.2015 На Петак Светле седмице у просторијама ЈКП "Водовод"-а Краљево се обележавао празник "Живоносни источник - Источни петак", слава нашег предузећа ... више >>
Контакт телефон: 036/307-100; 036/307-103

E-mail: info@vodovodkv.co.rs

© 2013 ЈКП "Водовод" Краљево, сва права задржана!

Цена 1m³ водних услуга:

Домаћинства
Без канализације 58,25 дин/m³
Са канализацијом 84,85 дин/m³
Привреда
Без канализације 107,08 дин/m³
Са канализацијом 151,66 дин/m³Време рада наплатних служби:

Радним даном:
Цара Лазара 84/A од 07:00 - 18:00
27. марта бр.2 од 07:00 - 15:00
Излетничка - Дом културе од 07:00 - 18:00
Суботом:
Сва наплатна места од 07:00 - 13:00
Недељом не радимо!